• hoạt động nhân đạo
  thăm hỏi gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường
 • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
  Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
  văn nghệ
 • Trò chơi
  các trò chơi dân gian các học sinh luôn hào hứng tham gia
 • Chào mừng ngày 26-3
  đã tìm ra học sinh xuất sắc trong cuộc thi"Thử sức thi tài" do nhà trường tổ chức
 • Trong lễ khai giảng năm học mới
  Tập thể HĐSP đã tặng dụng cụ học tập cho học sinh bước vào năm học mới
 • Hoạt động chào mừng 26/3
  trên sàn thi đấu là những hoc sinh xuất sắc của nha trường
 • Trò chơi
  trò chơi dân gian
 • Trong lễ khai giảng năm học mới
  Đại biểu,CB,GV và toàn thể học sinh ủng hộ học sinh nghèo có guy cơ bỏ học


Bản tự kiểm điểm đảng viên

Ngày đăng: 07-04-2012
Đọc: 397994 lượt

ĐẢNG BỘ XÃ Thuận HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ Trường THCS Thuận Hoá

Thuận Hóa, ngày 24 tháng 9 năm 2010


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:      - Chi bộ Trường THCS Thuận Hóa

- Đảng uỷ xã Thuận Hóa

Tên tôi là :    Nguyễn Hồng Thắm

Sinh ngày:     01 tháng 8 năm 1978

Quê quán: Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chổ ở hiện nay: Tiểu khu Đồng Văn – TT Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Binh.

Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Chuyên ngành Toán - Tin

Ngày vào Đảng: 26 tháng 3 năm 2008 – Ngày chính thức 26 tháng 3 năm 2009

Sinh hoạt tại Chi bộ : Trường THCS Thuận Hóa

Căn cứ vào tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tôi xin kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia đình văn hoá mới.

3.  Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Là một giáo viên bản thân luôn gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, Công đoàn và của nhà trường. Tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Về tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Người tự kiểm điểmNguyễn Hồng Thắm


Xác nhận của Chi bộ trường THCS Thuận Hóa:Xác nhận của Thường vụ Đảng ủy Thuận Hóa:Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Đã có thông tư 58 để xếp loại cho các môn chuyên biệt, đề nghị các gv chú ý tải về để xếp loại cho chính xác
  
 Hôm qua: 3 
|
 Hôm nay: 11