• hoạt động nhân đạo
  thăm hỏi gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường
 • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
  Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
  văn nghệ
 • Trò chơi
  các trò chơi dân gian các học sinh luôn hào hứng tham gia
 • Chào mừng ngày 26-3
  đã tìm ra học sinh xuất sắc trong cuộc thi"Thử sức thi tài" do nhà trường tổ chức
 • Trong lễ khai giảng năm học mới
  Tập thể HĐSP đã tặng dụng cụ học tập cho học sinh bước vào năm học mới
 • Hoạt động chào mừng 26/3
  trên sàn thi đấu là những hoc sinh xuất sắc của nha trường
 • Trò chơi
  trò chơi dân gian
 • Trong lễ khai giảng năm học mới
  Đại biểu,CB,GV và toàn thể học sinh ủng hộ học sinh nghèo có guy cơ bỏ học


Cấu trúc luận văn

Ngày đăng: 06-04-2012
Đọc: 2467 lượt

CẤU TRÚC LUẬN VĂN


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu:
1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới về phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ Văn hiện nay:
1.2. Xuất phát từ những khó khăn khi giảng dạy văn học trung đại ở bậc THCS:
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
2.1. Đọc- hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông.
2.2. Đọc- hiểu văn học trung đại.
3. Phạm vi nghiên cứu đề tài:
4. Phương pháp nghiên cứu:
5. Cấu trúc đề tài:

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG DẠY- HỌC VÀ SỰ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở BẬC THCS

1.1. Nhận xét về các tác phẩm văn học trung đại trong SGK Ngữ Văn.
1.2. Thực trạng dạy và học các tác phẩm văn học trung đại trước đây.
1.2.1. Thực trạng giảng dạy các tác phẩm văn học trung đại.
1.2.2. Thực trạng của việc học các tác phẩm văn học trung đại
1.3. Đổi mới giảng dạy văn học trung đại theo phương pháp đọc- hiểu ở bậc THCS.
1. 3.1. Khái niệm phương pháp đọc- hiểu.
1.3.2. Những đổi mới của việc giảng dạy tác phẩm văn học trung đại ở bậc THCS theo phương pháp đọc- hiểu.

CHƯƠNG 2: VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở BẬC THCS THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỌC- HIỂU

2. 1. Những hiểu biết chung về văn học trung đại.
2.1.1. Bối cảnh lịch sử và các giai đọan phát triển của văn học trung đại từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.
2.1.2. Văn học trung đại chịu sự chi phối mạnh mẽ của tư tưởng kinh điển.
2.1.3 Đặc trưng của văn học trung đại
2.1.4. Các thể loại của văn học trung đại Việt Nam.
2.2. Tổ chức hoạt động đọc- hiểu văn bản trung đại:
2.2.1. Những yêu cầu của việc dạy đọc- hiểu các tác phẩm văn học trung đại.
2.3.Mô hình thiết kế bài học theo phương pháp đọc-hiểu.

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM.

3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm.
3.1.1. Mục đích:
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm:
3.2. Kế hoạch thực nghiệm:
3.2.1. Dự kiến thời gian thực nghiệm:
3.2.2. Dự kiến công việc thực nghiệm.
3.3. Thiết kế bài học thực nghiệm
Qua đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan
CHIẾU DỜI ĐÔ
Chị em Thúy Kiều (Nguyễn Du)
3.4. Tổ chức thực nghiệm
3.5. Biện pháp đánh giá:
3.6. Kết quả thực nghiệm- nhận xét đánh giá.
3.6.1. Kết quả thực nghiệm
3.6.2. Nhận xét đánh giá


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Đã có thông tư 58 để xếp loại cho các môn chuyên biệt, đề nghị các gv chú ý tải về để xếp loại cho chính xác
  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 6